Werkwijze

Eerste contact en kennismaking

Na een eerste (telefonisch) contact kom ik graag bij U, de mantelzorger. langs om kennis te maken.

In een eerste gesprek van ongeveer een uur zetten we samen op een rij wat er voor problemen zijn en welke problemen voorrang hebben. We kijken dan naar het hele plaatje. We inventariseren de situatie op gebied van wonen, zorg, welzijn, werk,inkomen en andere zaken. U, de mantelzorger, geeft aan waar de knelpunten liggen en waar u hulp bij nodig heeft. We kijken ook naar wat er al geregeld is voor degene voor wie u zorgt en of dat naar tevredenheid is. We brengen samen alles in kaart en gaan aan de slag met hetgeen u als mantelzorger het hardste nodig vindt. Dat kan van alles zijn.
Ik kan op uw verzoek bijvoorbeeld:

  • Een hulpmiddel aanvragen
  • Een gesprek met iemand van de WMO van de gemeente bijwonen
  • (Samen met u) een persoonlijk plan maken voor een aanvraag
  • In kaart brengen welke mogelijkheden er zijn om de mantelzorgtaak te verlichten
  • U in contact brengen met andere zorgprofessionals
  • (Samen met u) overleggen met uw werkgever over bijvoorbeeld aangepaste werktijden
  • U informeren over een eigen bijdrage bij bepaalde aanvragen
  • U voorlichten over wet- en regelgeving die in uw situatie van toepassing is

Als mantelzorgmakelaar ben ik onafhankelijk. Ik ben zelfstandig en niet in dienst van een zorgverzekeraar of zorginstantie zodat ik u neutrale informatie kan verstrekken. U kunt dan zelf als mantelzorger kiezen wat het beste past bij U en degene waar u voor zorgt. 

U kunt zelf contact met mij zoeken. U heeft geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Soms heeft u wel vooraf toestemming nodig van uw verzekering maar daar kan ik u over informeren. U, mantelzorger, bepaalt altijd zelf wat ik als mantelzorgmakelaar voor U kan betekenen.

Vervolg

Na het eerste gesprek maken we direct een nieuwe afspraak waar we zullen bespreken wat de mogelijkheden zijn en waar we mee verder moeten gaan. Wat u zelf wilt doen en waar u mijn hulp voor in zou willen schakelen. U houdt dus steeds de regie over wat, wanneer en hoe iets moet gebeuren. Ik zet de mogelijkheden en afspraken voor u op papier en kan u alle informatie ook per mail toesturen zodat u alles op uw gemak nog na kunt lezen en beoordelen.

 

 

 

Playground CMS, Essence Business Support