Waarvoor kunt u een mantelzorgmakelaar inschakelen ?

Een mantelzorgmakelaar kan uw complete(en soms complexe)situatie en van degene waar u voor zorgt in kaart brengen en met u meedenken over gewenste, passende en vooral praktische oplossingen. Een mantelzorgmakelaar zoals ik  kan u de informatie verstrekken waar u behoefte aan heeft en u bepaalde keuzes voorleggen. U, mantelzorger, bepaalt zelf welke keuze u of degene waar u voor zorgt, maakt.Een mantelzorgmakelaar kan u informeren of begeleiden maar ook zaken voor u uitzoeken en regeltaken helemaal of gedeeltelijk van u overnemen.
 

Aandachtsgebieden

Het gaat dan om een compleet beeld en dit omvat de volgende aandachtsgebieden :

Zorg, wonen, welzijn, werk en onderwijs , inkomen, wet- en regelgeving, verzekeringen

( voor meer informatie over de gebieden kunt u er op klikken - klik bijvoorbeeld op zorg voor meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden op zorggebied)

Zorg

 -  Informatie over /contacten met mogelijke zorgaanbieders
 -  Voorbereiden/bijwonen (keukentafel)gesprek
 - (Begeleiden) aanvraag indicatie
 -  Informatie keuze ZIN ( zorg in natura) of PGB ( persoonsgebonden budget )
 - (Begeleiden bij het ) schrijven van een persoonlijk plan

Wonen 

- Hulpmiddelen
- Woningaanpassingen
- Vervoer
- Huishoudelijke hulp
- WMO

Welzijn

- Inzet vrijwilligers
- Dagbesteding
- Vervangende mantelzorg ter ontlasting of bij vakantie        

Werk en onderwijs

  - Verlofregelingen
  - Assistentie bij afstemming werk-mantelzorg
  - Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
  - Passend onderwijs
  - Ondersteuning van jonge mantelzorgers

Inkomen

 - Eigen bijdrage
 - Subsidies
 - Toeslagen

Wet- en regelgeving

  - WMO
  -  WLZ
  - Jeugdwet
  - Participatiewet
  - Zorgverzekeringswet

 

 

Playground CMS, Essence Business Support